Jamiyat ko'rsatkichlari

2016 yil yakuni bo’yicha jamiyat ko’rsatkichlari.

2016 yilda “Farg’ona IEM” AJ tomonidan 321.1 mln.Kvt/S elektr energiya, 1379,2 ming Gkal issiqlik energiyasi ishlab chiqarildi. Tovar mahsuloti ishlab chiqarish hajmi – 93012.0 ming so’mni tashkil etib, korhona xisobot yilida moliyaviy xo’jalik faoliyatidan 2723,3 mln. So’m sof foyda olishga erishdi.

print