Maqsad va faoliyat

               Jamiyat asosiy fondlari, energosistemani belgilangan ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali foydalanish. Jamiyatning iqtisodiy manfaatlarini hisobga olgan xolda issiqlik va elektr energiyasini ishlab chiqarishda hamda yuklanish grafigini qoplashda ishtirok etadi.
Uskunalarni tayin ishlashini, binolarni, inshoatlarni va kommunikatsiyalarni soz holatini ta’minlash, minimal harajatlar bilan qishloq ho’jalik va aholi ehtiyojlarini har tomonlama qoniqtirish, elektr issiqlik stansiyasinining asosiy vazifalarini bajarilishini kafolat berish. Jamiyatning iqtisodiy rivojlanishini va o’zining jamoasining xayot darajasi ko’tarilishini ta’minlash.