Ma’lumotlarni oshkor qilish

10 -Halqaro sanoat va Koperatsion birja doirasida jamiyatimizga 2017 yilga tovarlarni yetkazib berish bo’yicha 14 ta, ishlarni bajarish va xizmatlar ko’rsatish bo’yicha 10 ta shartnoma tuzildi. Jami 24 ta tashkilot va korhonalar bilan tuzilgan shartnomalar summasi 4730.24 mln.so’mni tashkil etdi.