Jamiyat ko'rsatkichlari

2017 yilning 8 oyi bo’yicha jamiyat ko’rsatkichlari.

Elelktr energiyasining ishlab chiqarish hajmi o’tgan yilning shu davriga nisbatan 2.2% oshgan, ya’ni 2016 yilning 8 oyi mobaynida 195.7 mln kVt/saot elektr energiyasi ishlab chiqarilgan bo’lsa, 2017 yilning 8 oyida 199.9 kVt/soat elektr energiyasi ishlab chiqarildi. Issiqlik energiyasi ishlab chiqarish hajmi – 10%ga oshgan, 2016 yilning 8 oyida 850.9 ming /Gkal issiqlik energiyasi ishlab chiqarilgan, […]