ИШЛАБ ЧИҚАРИЛАДИГАН МАХСУЛОТЛАР

Elektr va issiqlik energiyasi, kimyoviy tozalangan suvni, distilyatni, halq iste’moli mollarini ishlab chiqarish va sotish, korhona, tashkilotlar va fuqarolarga ishlar bajarish hamda xizmatlar ko’rsatish.