Aksiyalarni sotib olish

Jamiyat tomonidan aksiyalarni qaytarib sotib olish ushbu aksiyalarning bozor qiymati bo’yicha amalga oshiriladi, bu qiymat jamiyatning aksiyalarni qaytarib sotib olishni talab qilish huquqi yuzaga kelishiga sabab bo’ladigan harakati natijasida qiymatning o’zgarishi hisobga olinmagan holda aniqlanadi.